Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Czy AA jest dla Ciebie?

Tylko Ty możesz zdecydować, czy AA jest szansą dla Ciebie, czy Twoim zdaniem AA może Ci pomóc.

Masz problem z alkoholem?

Czy ktoś w Twoim otoczeniu miał problem z alkoholem?

AA-Anonimowi Alkoholicy

tel: 777 95 93
Info: aaislandia@gmail.com

Spotkania Al-Anon odbywają się na plebanii przy katedrze Chrystusa Króla, w Reykjavíku (Landakotskirkja).

ul Hávallagata 16, wejście od strony kościoła. Każda środa o godz 18:00

tel: 774 22 80