Nieodpłatne materiały dostępne na miejscu spotkań oraz literatura do wypożyczenia.

 

Grupa pomaga również w sprowadzaniu książek. 

 Broszury 

Czy AA jest dla Ciebie?

Tylko Ty możesz zdecydować, czy AA jest szansą dla Ciebie, czy Twoim zdaniem AA może Ci pomóc.

Masz problem z alkoholem?

AA-Anonimowi Alkoholicy

tel: 777 95 93
Info: aaislandia@gmail.com